Jakie dokumenty są potrzebne do legalnej pracy w Niemczech?

Jakie dokumenty są potrzebne do legalnej pracy w Niemczech?

Podjęcie pracy w Niemczech wiąże się z koniecznością załatwienia szeregu formalności i zgromadzenia odpowiednich dokumentów. Jakich i jak je zdobyć? Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się jak legalnie pracować za naszą zachodnią granicą.

Obywatele UE i EOG – jakich dokumentów potrzebują?

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą swobodnie wjeżdżać do Niemiec i podejmować pracę na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Nie ma potrzeby ubiegania się o wizę ani pozwolenie na pracę. Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku obywateli państw trzecich, czyli spoza UE i EOG. Muszą oni posiadać ważny paszport oraz odpowiednią wizę uprawniającą do podjęcia pracy w Niemczech. Wiza ta jest zazwyczaj wydawana na podstawie wcześniej uzyskanego pozwolenia na pracę.

Obywatele UE i EOG – jakich dokumentów potrzebują?

Praca w Niemczech a formalności – o czym musisz pamiętać?

Każda osoba przybywająca do Niemiec na dłużej niż trzy miesiące musi dokonać zgłoszenia meldunkowego w lokalnym urzędzie meldunkowym (Einwohnermeldeamt). Dokumenty potrzebne do zameldowania to:

  • Paszport lub dowód osobisty
  • Formularz meldunkowy (wypełniony i podpisany)
  • Umowa najmu lub zaświadczenie od właściciela mieszkania.

Podejmując zatrudnienie za naszą zachodnią granicą konieczne będzie też pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej – Steueridentifikationsnummer. Jest on niezbędny do legalnej pracy w Niemczech. Numer ten jest automatycznie przydzielany po zameldowaniu i przesyłany na wskazany adres. Steueridentifikationsnummer potrzebny jest do celów rozliczeń podatkowych oraz do rejestracji w systemie ubezpieczeń społecznych. Numer ubezpieczenia społecznego (Sozialversicherungsnummer) jest natomiast niezbędny do korzystania z niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych, który obejmuje ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, wypadkowe oraz bezrobocia. Numer ten jest przydzielany przez Deutsche Rentenversicherung (Niemiecki Ubezpieczyciel Emerytalny) po zgłoszeniu przez pracodawcę pierwszego zatrudnienia.

Jak zdobyć dokumenty potrzebne do pracy w Niemczech dla opiekunki seniora?

Praca jako opiekunka seniora w Niemczech wymaga zgromadzenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów. Zapewniają one legalne zatrudnienie i dostęp do niezbędnych świadczeń. Dokumenty te można gromadzić samodzielnie, wymaga to jednak czasu i dobrej znajomości języka niemieckiego. Jeśli nie posiadasz jednego i drugiego, to dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanej agencji pośrednictwa pracy dla opiekunek Felizajob, która zajmie się przygotowaniem kompletu dokumentacji i pomoże w przygotowaniu legalnego pobytu w Niemczech.