Przeszłość w języku angielskim – jak o niej mówić?

Przeszłość w języku angielskim – jak o niej mówić

Do mówienia o przeszłości w języku angielskim używanych jest kilka czasów. Każdy z nich ma inne zastosowanie, co może przerażać osoby, które dopiero uczą się języka. W rzeczywistości jednak dwa czy trzy czasy wystarczą do komunikacji!

Najprostszy z czasów przeszłych

Najprostszym czasem przeszłym jest Past Simple, czyli czas przeszły prosty. Jego użycie jest najłatwiejsze, bo czas ten mówi o wszystkich czynnościach, które zarówno rozpoczęły się, jak i zakończyły w przeszłości i w niej pozostają. W nim też mówimy o sytuacjach, które stale powtarzały się kiedyś, ale nie teraz. Mogą to być na przykład nawyki albo sytuacje w pracy. Prócz tego używa się go czasowników statycznych. Pod tym trudnym terminem kryją się wszystkie czasowniki, które nie opisują akcji i procesu, a inne rzeczy, np. uczucia albo posiadanie. Znajomość tego czasu daje możliwość porozumiewania się w większości sytuacji.

O czynnościach, które trwały

Czas przeszły złożony, czyli Past Continuous, mówi o czynnościach, które trwały dłużej w przeszłości. Jest odpowiednikiem polskich czasowników w trybie niedokonanym i czasie przeszłym, takich jak np. czytałem, w opozycji do przeczytałem, który jest również w  czasie przeszłym, ale w formie dokonanej. Jego zaletą dość prosta budowa, co sprawia, że jest chętnie używany.

Czasów Past Continuous używa się nieco rzadziej niż Past Simple, ale oba te czasy dobrze się łączą w opowiadanych historiach. O czym mowa? Możemy opisywać jedną czynność, która powstała w trakcie drugiej, np. w zdaniu On przyszedł, gdy ona spała (He came when she was sleeping). Część zdania, w której przyszedł, jest skonstruowana w czasie Past Simple, a ta, w której ona spała – Past Continuous. 

Czy potrzeba więcej czasów?

W teorii te dwa mogą wystarczyć, aby móc się sprawnie komunikować w języku angielskim. Warto pamiętać, że znajomość rozległych zasad gramatyki nie zawsze jest pomocna, zwłaszcza w przypadku, gdy chcesz nauczyć się mówić po angielsku. Wówczas często przychodzi moment, w którym po prostu obawiasz się cokolwiek powiedzieć – bo nie wiesz, czy zrobisz to poprawnie. Z tego powodu tradycyjne metody nauki z podręcznikami i według długich, nieciekawych lekcji często nie zdają rezultatów.

Jak każdy język, również angielski najlepiej jest poznawać w praktyce. Oznacza to konieczność nauczenia się, jak konstruować zdania i wypowiedzi w tym języku bez obawy o ich poprawność. Pamiętaj, że nawet natywni użytkownicy angielskiego nie zawsze mówią w pełni poprawnie, a często opuszczają różne zasady gramatyki świadomie, np. z uwagi na wygodę i komfort wypowiedzi na co dzień.

Nauka angielskiego wcale nie musi być nudna! Warto wybrać metody, które stawiają na praktyczne użycie języka w krótkich sesjach, na przykład po 15 minut. W ten sposób możesz łatwo opanować język w mowie i nie obawiać się rozmów z innymi osobami. Użycie czasów przeszłych w języku angielskim wcale nie jest takie trudne, jak może się wydawać – zwłaszcza w codziennej praktyce!

Artykuł Sponsorowany