Zmiana funkcjonalności hali przemysłowej – jak to zrobić?

Zmiana funkcjonalności hali przemysłowej – jak to zrobić?

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z ciągłymi inwestycjami. Rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego wymaga m.in. zwiększania przestrzeni dla sprzętów oraz załogi, jak również unowocześniania wykorzystywanych technologii. Dysponujesz halą, która powinna zostać zmodernizowana? Dowiedz się, kiedy trzeba przejść ten proces i poznaj warunki, które musisz spełnić. Przekonaj się, że nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Zapraszamy do lektury naszego artykułu!

Dlaczego modernizujemy przestrzeń przemysłową?

Aby Twoja firma przynosiła dochody, należy szukać nie tylko sposobów na oszczędności. Musisz w nią inwestować, w przeciwnym wypadku konkurencja szybko Cię przegoni. Możesz tego uniknąć, modernizując swoje przedsiębiorstwo. Tego rodzaju zmiany mają na celu ulepszenie działalności, w tym obiektu, w którym odbywa się produkcja. Jeśli masz halę przemysłową, spróbuj ją unowocześnić. Warto wymienić przestarzałe maszyny, co usprawni pracę.

Niekiedy zmian potrzebuje sama hala włącznie z częścią lub całością materiałów, z których została zbudowana. Być może przyjdzie wyburzyć niektóre ściany, wymienić podłoże albo przebudować bryłę budynku. Warto zlecić to zadanie profesjonalnej ekipie, która oferuje remonty przemysłowe. Większy projekt wiąże się z dużo bardziej złożonymi pracami, przy których będą niezbędne zaawansowane umiejętności zespołu oraz odpowiedni sprzęt.

Modernizacja hali przemysłowej a prawo

Jak budowa lub remont innych nieruchomości, tak i działania w przestrzeni przemysłowej podlegają określonym przepisom prawnym. Przed rozpoczęciem prac musisz sprawdzić, czy nie będą do nich potrzebne odpowiednie pozwolenia. Decyzja administracyjna może dotyczyć np. wyburzenia ściany oddzielającej zaplecze socjalne hali produkcyjnej od strefy magazynowej. Zmiana funkcjonalności hali przemysłowej może polegać na modyfikacji parametrów użytkowych – przykładowo, na zwiększeniu magazynu o teren zaplecza.

Zapoznaj się z regułami Prawa budowlanego. Dowiesz się dzięki temu, czy Twoje plany nie będą musiały objąć również uzyskania niezbędnych pozwoleń. Jeśli projekty spełniają warunki ujęte w określonych ustawach i paragrafach Pb, na teren hali przemysłowej może wkroczyć ekipa budowlana. Przy jej pomocy między innymi zwiększysz wartość użytkową budynku przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów jego użytkowania. Zespół profesjonalistów może także dostosować obszar hali do nowych wymogów, w tym do zaawansowanych urządzeń. Nie bez znaczenia będzie też komfort zatrudnionych, którzy rozpoczną pracę w lepszych warunkach.

Komu powierzyć remont hali przemysłowej?

Przed przystąpieniem do projektu modernizacji warto go dobrze przemyśleć. Nawet zmiana stosunkowo małej hali może wymagać poniesienia kosztów, które mogą przekroczyć budżet. Dlatego rozsądnym rozwiązaniem będzie podjęcie współpracy z doświadczonym zleceniobiorcą, takim jak np. marka Probis. Ma ponad 30-letni staż na rynku, wykwalifikowaną brygadę budowlaną oraz nowoczesny sprzęt. Jeśli planujesz zmienić funkcjonalność swojej hali przemysłowej, weź pod uwagę usługi tej firmy.